Avís legal

1. Titularitat

En compliment amb el deure d'informació recollit en l'Art. 10 de la Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la Societat d'Informació i Comerç Electrònic (LSSICE), a continuació es faciliten les següents dades: el titular de www.catorzeparquets.com és Roberto Domínguez López (d'ara endavant l'Entitat) amb domicili a aquests efectes al Passeig d'Europa, 40 08397 Pineda de Mar, correu electrònic de contacte: info@catorzeparquets.com.

2. Usuaris

L'ús d'aquesta pàgina web atribueix la condició d'usuari de la pàgina web (en endavant l'Usuari) i implica l'acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal.

3. Continguts

L'Entitat posa els mitjans tècnics necessaris perquè les dades siguin correctes i que la web estigui lliure de virus i altres programes malignes, però no garanteix que estigui lliure d'errors tècnics, editorials, tipogràfics, o per omissions d'informació, tot i els esforços necessaris per evitar-los i corregir-los. L'Entitat no es fa responsable de les informacions i opinions que siguin emesos a través del lloc web, o per qualsevol altre lloc al qual s'accedeixi per mitjà d'enllaços.

4. Condicions d'ús i funcionament del lloc web

El lloc web de l'Entitat pot ser visitat pels usuaris de forma lliure. L'Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web, els seus continguts i serveis, de conformitat amb la llei. A aquest efecte, l'Usuari ha d'abstenir-se d'utilitzar qualsevol dels serveis amb fins o efectes il•lícits, prohibits, lesius dels drets i interessos de tercers.

5. Drets de la propietat intel·lectual

Els drets de la propietat intel•lectual i / o industrial sobre la informació continguda en aquest lloc web (textos, dissenys, gràfics, imatges ...) són de titularitat de l'Entitat i dels seus autors i tenen la consideració d'obres protegides de conformitat amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel•lectual, essent igualment d'aplicació els tractats internacionals subscrits en la matèria. El qual es reserva tots els drets. Està autoritzat l'ús personal, no comercial. Es prohibeix expressament tot ús o reproducció comercial de qualsevol dels textos, imatges o materials de qualsevol mena que es trobin en aquest Web, sense autorització expressa de l'Entitat. No s'autoritza en cap cas: la presentació d'una pàgina del lloc web en una finestra que no pertany a l'entitat, la inserció d'una imatge difosa al lloc web en una pàgina que no és de l'Entitat, l'extracció d'elements del Lloc web causant perjudici a l'Entitat conforme les disposicions vigents. Totes les referències a altres marques comercials o registrades, els seus signes distintius i logotips pertanyen als seus respectius propietaris, i estan protegits per la legislació vigent aplicable.

6. Exempció de responsabilitat per l'ús o funcionament del lloc web

La responsabilitat de l'ús de la informació continguda en la pàgina Web és de l'Usuari, l'Entitat queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota naturalesa que pugui derivar de l'accés, la captació i l'ús per part de tercers de les informacions i la publicitat continguda en aquest lloc web i de les opinions facilitades pels usuaris en el mateix. L'Entitat presta els seus serveis i continguts de forma continuada amb tots els mitjans tècnics possibles per dur a terme aquesta prestació de forma satisfactòria, l'Entitat no es fa responsable dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugui derivar de la falta de disponibilitat del lloc web. En tot cas es duran a terme totes les actuacions necessàries per restablir els seus serveis en supòsits de problemes tècnics.

7. Enllaços o hipervincles

En el cas que la pàgina web proporcioni enllaços o hipervincles cap a altres llocs d'internet, l'Entitat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas l'Entitat assumirà responsabilitat alguna pels continguts d'algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d'aquests hipervincles o altres llocs d'internet. Igualment la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

8. Ús de cookies i del fitxer d'activitat

El lloc web de l'Entitat pot utilitzar cookies (petits arxius d'informació que el servidor envia a l'ordinador de l'usuari) per dur a terme determinades funcions que són considerades imprescindibles per al correcte funcionament i visualització del lloc web. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot cas, caràcter temporal amb l'única finalitat de fer més eficaç la seva transmissió ulterior i desapareixen en acabar la sessió de l'Usuari. En cap cas s'utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal. En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica l'Usuari facilita al servidor de la web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets d'informació entre ordinadors connectats a internet), data i hora d'accés, l'hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AGPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, l'Entitat no pot obtenir per si sola, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació sobre el titular de la connexió a internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d'estadístiques d'accés i visites al lloc web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

9. Modificacions i actualitzacions

L'Entitat es reserva el dret d'efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la web, de la configuració, disponibilitat i presentació d'aquesta.

10. Legislació aplicable

La legislació aplicable al present Avís Legal serà la legislació espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, i la jurisdicció competent per resoldre qualsevol controvèrsia o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades serà la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona capital, renunciant expressament l'Usuari a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.