Política de privacitat i protecció de dades

1. Llei de protecció de dades de caràcter personal

A l'efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, Catorze Parquets l'informa que compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i posa en el seu coneixement l'existència d'uns fitxers de dades de caràcter personal, titularitat de Roberto Domínguez López per a les finalitats pròpies de gestió, comunicació i informació.

2. Dades subministrades voluntàriament per l'Usuari

Les dades personals que es sol·licitaran als usuaris únicament consistiran en aquelles que impliquin una identificació de caràcter general i estrictament necessària per a la prestació dels serveis. Aquesta informació s'utilitzarà exclusivament per donar l'efectiva resposta o prestació del servei a l'Usuari. L'usuari del lloc web dóna el seu consentiment exprés i inequívoc, per tant, autoritza a l'Entitat a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers i al seu tractament i ús, als efectes de l'exercici de les funcions, d'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal. L'usuari del lloc Web que hagi facilitat les seves dades, accepta expressament rebre informació relacionada amb l'entitat que pugui ser del seu interès, excepte en el cas que comuniqui la seva negativa a l'adreça indicada de l'Entitat.

3. Drets dels interessats

L'usuari del lloc web que faciliti dades de caràcter personal es dóna per assabentat que podrà exercitar davant d'aquests els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, mitjançant sol·licitud dirigida a Catorze Parquets.