Massillar el parquet

Catorze Parquets, Massillar el parquet

Si el seu parquet té uns anys, és possible que tingui tauletes soltes o ennegrides que cal substituir, segurament també hi haurà esquerdes i cops profunds, als quals cal aplicar una massilla especial, realitzada a partir de la pols del seu parquet, aquesta massilla adopta el mateix color passant totalment desapercebuda.